Градиме подобра иднина за новите генерации

Контакт

За нас

Инфраструктура е градежна компанија со професионален тим и своја механизација. Целосно сме посветени на висок квалитет на изведба на објектите и професионална услуга за сите наши клиенти во сите проекти каде сме вклучени.

Нискоградба

Изведба на патна мрежа од ниска градба.

Високоградба

Изградба и реновирање на станбени и деловни објекти.

Услуги

Реновирање

Реновирање на сите видови на објекти.

Изградба

Изградба на станбени и деловни објекти.

Изведба

Изведба и реконструкција на инфраструктурни објекти.

Ниска градба

Изведба на патна мрежа од ниска градба.

Лиценци

Ова се дел од лиценците кои ги поседуваме:

Лиценца Инфраструктура

Лиценца за извеудвач на градби од втора категорија

Преземи / Download

ISO Инфраструктура ДООЕЛ

ISO 9001:2015 Сертификат за систем за управување со квалитет

Преземи / Download

Објект: Реконструкција на Ул. Д. Г. Кара

Инвеститор: Општина Тетово како инвеститор, 01.09.2022

Објект: Реконструкција на градежен објект во Тетово

Инвеститор: Агенција за поттикнување на развојот на земјоделството, 12.5.2021.
Објектот е завршен во најкраток можен рок според динамичниот план, со најквалитетните градежни материјали.

Објект: Градба на приватен објект

Градба на приватен објект, 04.05.2020
Објектот е завршен во најкраток можен рок според динамичниот план, со најквалитетните градежни материали.

Објект: Реновирање на Ј.О.У.Д.Г „РАХИЛКА ГОНЕВА“

Реновирање на објект Ј.О.У.Д.Г „РАХИЛКА ГОНЕВА“ Свети Николе (како инвеститор), 27.10.2020.
Објектот е завршен во најкраток можен рок според динамичниот план, со најквалитетните градежни материали.

Објект: Реконструкција на кров ООУ „Емин Дураку“

Реконструкција на кров ООУ „Емин Дураку“ (како инвеститор) Сарај-Скопје, во село Арнакија, 12.07.2021. Реконструкција на кровот е завршена во најкраток можен рок според динамичниот план, со најквалитетните градежни материали.

Објект: Реконструкција и рехабилитација на локален пат од село Стримница до Село Фалише - Општина Желино

Инвеститор: Општина Желино, 28.07.2021. Патот е завршен во најкраток можен рок според динамичниот план, со најквалитетните градежни материајли.

Објект: Реконструкција и рехабилитација на локален пат од село Стримница до село Фалише - Општина Желино

Инвеститор: Општона Желино, 28.07.2021
Објектот е завршен во најкраток можен рок според динамичниот план, со најквалитетните градежни материјали.

Градиме подобра иднина за новите генерации

Контактирајте не

Loading
Your message has been sent. Thank you!
Loading
Your quote request has been sent successfully. Thank you.